ÜRÜN SATIŞI ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1 - SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: ARICA EĞİTİM SAĞLIK TEMİZ. GIDA. İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş. (Kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır)
Adresi: Hacılar Mah. 986/1 Sk. No:1/5 İç Kapı No:6 Gölbaşı/Ankara
Telefon:
E-posta Adresi: contact@deepplaytr.com
Mersis No: 0075029661000001 

2- KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu 'nun ("Form") konusu aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen Ürünlerin ("Ürünler") satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir. 

3 – ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ VE TÜM VERGİLER DAHİL TÜRK LİRASI SATIŞ FİYATI

Ürün Kodu Ürün Tanımı Ürün Miktarı Fiyatı
- - - -

3 – ÖDEME, TESLİM/İFA İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Kargo hariç toplam ürün bedeli:
Teslim Masrafları (Kargo Ücreti) ve Kimin Tarafından Ödeneceği:
Vergiler Dâhil Ödenecek TL Toplam Satış Fiyatı:
Ödeme Şekli:
Teslim Edilecek Kişi/Kuruluş:
Teslimat Adresi:
Fatura Adresi:
Teslim Şartları:
Ürün sayfasında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.

Satın alınan ürünlerin sevkiyatına Alıcı tarafından mal ve hizmetin sipariş edilmesini takiben aşağıda belirtilen süre içinde başlanacaktır.  

Ürün Tanımı Tedarik Süresi (İş Günü)
- -

Müşteri tercih edeceği ödeme yöntemleri ile ilgili olarak bilgilendirildiğini, her türlü bilgi formlarını eksiksiz olarak okuduğunu ve anladığını kabul ve beyan eder.
Alıcı, sözleşmeye konu ürün ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini aşağıdaki müşteri hizmetleri telefon numarasına veya e-posta adresine bildirebilecektir.

Mail adresi: contact@deepplaytr.com
Telefon Numarası:
Adres: Hacılar Mah. 986/1 Sk. No:1/5 İç Kapı No:6 Gölbaşı/Ankara 

4 – CAYMA HAKKI VE NASIL KULLANILACAĞI

4.1 Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 30 (otuz) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı bildirimi ve sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Satıcı ’ya ait Web sitesinde belirtilen siparişlerim sayfasından gönderilecektir. Ayrıca satıcıya ait bildirim iletişim kanalları bu formun “Satıcı Bilgileri” kısmında ve Satıcıya ait deepplaytr.com web sitesinde yer almaktadır. Cayma hakkının kullanılması için süresi içerisinde Satıcı ’ya mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimde bulunulması şarttır.  

4.2 Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Bu hakkın kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise; satıcı, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri, tüketiciye iade edilecek bedelden tahsil edecektir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli satıcı tarafından karşılanır.

4.3 Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on dört gün içerisinde varsa malın alıcıya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ve tüketiciyi borca sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeksizin iade etmekle yükümlüdür. Cayma bildirimini takip eden 10 gün içinde Alıcı, malı Satıcı ‘ya iade etmek zorundadır. Cayma hakkının kullanımında, satıcının iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla malın geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Aksi halde kargo ücretinden ALICI sorumludur. 

4.4 Tüketici aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz.  

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. 

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. 

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. 

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler. 

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. 

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. 

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler 

4.5 Sözleşme gereğince Satıcı’nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Bu hesabın kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle Satıcı’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda, Alıcı, Satıcı'ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. Alıcı böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb. talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir. 

5 – MAL/HİZMETE İLİŞKİN FİYAT DAHİL TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. 

6 – ŞİKAYET VE İTİRAZLARA İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME 

İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar alıcının mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.  

7 – SÜREYE İLİŞKİN YASAL BİLGİLENDİRME 

Sözleşme konusunu, sürekli veya dönemsel olarak ifa edilen bir mal veya hizmet edimi oluşturmamaktadır. Ani edimli bir satış söz konusu olup sözleşmede süre yoktur. 

8 – MALIN/HİZMETİN KULLANIMA YÖNELİK BİLGİLER 

Sözleşme konusu Ürünlerin, kullanım amacına uygun olarak; ürünün içinde yer alan kullanım kılavuzu; üzerinde yer alan kullanım talimatları, etiketleri ya da bildirim sahibi tarafından tarif edilen şekilde kullanılması gerekmektedir.  

9 – MALIN/HİZMETİN FİYATI 

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı, sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Kargo bedeli olması halinde fatura da gösterilir.  

10 – GENEL HÜKÜMLER 

Alıcı, işbu Form 'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı işbu Form 'u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Kargo firmasının, Ürünler 'i Satıcı 'ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Satıcı 'ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı, Ürünler 'in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, Ürünler 'in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı'yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

Satıcı, Ürünler 'in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı'ya bildirir ve 14 (ondört) günlük süre içinde toplam bedeli yasal faizi ile birlikte Alıcı'ya iade eder.

Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Ürünler 'in bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı 'ya ödememesi halinde, Tüketici Satıcı 'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde Ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı 'ya iade eder. Satıcı 'nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.

11- DİĞER HÜKÜMLER 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu 'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim. 

Bilgilendirilen Tüketici
Adı Soyadı:
Adresi:
E-Posta:
Telefon:
Tarih:  

ARICA EĞİTİM SAĞLIK TEMİZ. GIDA. İNŞ. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş. MÜŞTERİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ 

 1. VERİ SORUMLUSU

  Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Arıca Eğitim Sağlık Temiz. Gıda. İnş. Turz. San. Ve Tic. A.Ş. (“DeepPlay” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, DeepPlay tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

  1. DeepPlay tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  2. DeepPlay tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.
 1. Kişisel verilerinizin DeepPlay tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, Arıca Eğitim Sağlık Temiz. Gıda. İnş. Turz. San. Ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, DeepPlay tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

  1. DeepPlay tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
  2. DeepPlay tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası.
 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ NEDENİ

  Kişisel verileriniz DeepPlay tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki nedenlere dayanılarak toplanmaktadır. Bu süreç kapsamında, kişisel verileriniz; internet ortamında internet sitemiz ve mobil ortamda uygulamalarımız kanallarıyla, açık rızanızın elde edilmesi hukuki nedenlerine dayanılarak işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  6. Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Arıca Eğitim Sağlık Temiz. Gıda. İnş. Turz. San. Ve Tic. A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KVKK Politikası | Kullanım Sartları | Çerez Politikası